Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach i na stronie www.bip.prochowice.com zostało wywieszone na okres 21 dni:

1. Zarządzenie nr 106 z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu:
– (część działki nr 81 obręb 2) – lokal użytkowy, o powierzchni 37,70m2 ,
– (część działki nr 84/32 obręb 2) – lokal użytkowy – garaż, o powierzchni 14,85m2 .