BURMISTRZ MIASTA I GMINY PROCHOWICE

informuje o zakończeniu postępowania konkursowego i wyłonieniu oferty

Rzymskokatolickiej Parafii w Prochowicach Parafialna Stołówka Charytatywna im. św. Brata Alberta
w Prochowicach ul. 1 Maja 8

na realizację zadania:

„Posiłek dla potrzebujących 2023”

ze wsparciem kwotą dotacji w wysokości 68.000,00 zł

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka