BURMISTRZ MIASTA I GMINY PROCHOWICE

informuje o zakończeniu postępowania konkursowego i wyłonieniu oferty

Rzymskokatolickiej Parafii w Prochowicach

Parafialna Stołówka Charytatywna im. św. Brata Alberta
w Prochowicach
ul. Rynek 16

na realizację zadania:

„Posiłek dla potrzebujących 2020”

i przekazaniu w formie wsparcia realizowanego zadania kwoty dotacji w wysokości

44.000,00 zł
w roku 2020