BURMISTRZ MIASTA I GMINY PROCHOWICE

Informuję o zakończeniu postępowania konkursowego i wyłonieniu oferty na realizację zadania:
„Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie miasta i gminy Prochowice – kwota dofinansowania realizacji zadania: do 8 000,00 zł.”

W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę, spełniającą kryteria zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice dokonał wyboru oferty złożonej przez :

Klub Sportowy ”Prochowiczanka” 59-230 Prochowice ul. Wojska Polskiego 21

kwota dofinansowania – 8 000,00zł

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka