Wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem wnioskodawcy oraz kartą osoby przyjętej do zakwaterowania można składać w UMiG Prochowice na parterze przy głównym wejściu do białej skrzynki podawczej lub w sekretariacie urzędu na I piętrze pokój nr 16.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (PDF,449KB)