Głównym celem organizacji festynu była wspólna zabawa, z której dochód zostanie przeznaczony na renowację organów.

Uwaga ! po wpłacie 42.479 zł. pozyskanych z festynu został osiągnięty cel – organy będą odrestaurowane.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom tegorocznego festynu. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom wpłat gotówkowych i sponsorom w tym Burmistrz Alicji Sielickiej, Nadleśnictwu Legnica, Aptece Pod Sokołem w Prochowicach, PHU METTECH Sc Mierzowice, Radzie Miasta i Gminy , również wszystkim nabywcom cegiełek, szczególnie sprzedającym cegiełki, co w dużym stopniu zwiększyło zysk XV Festynu Parafialnego.

Serdecznie dziękujemy za stoiska handlowe POKiS-u, M-G OPS ,Kołom Gospodyń Wiejskich z Golanki Dolnej z Lisowic, Mierzowic, Panią Osiedlowym i nie tylko, ulicy Jaworowskiej, Paniom Czwartkowym, Zuchom i harcerzom.

Dziękujemy prowadzącym festyn Pani Teresie i Panu Jankowi a także za sprawną licytację.

Bardzo dziękujemy dzieciom i nauczycielom ze szkół i przedszkola za piękne występy, Chórowi „Dnia Jednego”, zespołowi „Kumoszki” z Golanki D. za taniec towarzyski i taniec nowoczesny.

Nie ma możliwości wymienienia wszystkich sponsorów i osób pomagających, ogranicza nas RODO.

XV Festyn Parafialny w Prochowicach

Ks. Proboszcz Ireneusz Wójs i współorganizatorzy.