Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu samorządu Miasta i Gminy Prochowice składamy Państwu serdeczne życzenia pomyślności, a także wielu osiągnięć i sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Jednocześnie proszę przyjąć słowa uznania za pedagogiczny trud, serce i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Życzymy Państwu, aby umiejętności budowania autorytetu szkoły wśród uczniów, rodziców i środowiska przynosiły efekty i satysfakcję w odpowiedzialnej pracy nauczycieli i wychowawców.

Alicja Sielicka