Wszystkim Sołtysom Gminy Prochowice składam serdeczne podziękowania oraz najlepsze życzenia.
Dziękuję za trud i wysiłek włożony na rzecz rozwoju sołectw a także widoczne efekty tych działań.
Życzę wytrwałości w rozwiązywaniu spraw społeczności lokalnej, dobrej współpracy z mieszkańcami, realizacji pomysłów w działalności sołeckiej oraz zadowolenia z pełnienia tej jakże ważnej funkcji.

Z wyrazami szacunku
Alicja Sielicka
Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

Dzień Sołtysa -życzenia