Pan Przemysław Bożek
Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A

Szanowny Panie Prezesie,
składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania z okazji Jubileuszu 25-lecia istnienia Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Legnicy.

Wieloletnia działalność Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przyniosła wymierne efekty –powstały liczne firmy , zakłady pracy w całym naszym regionie. Zatrudnienie i godne warunki pracy znalazło wielu mieszkańców naszej gminy, miasta Legnica i powiatu legnickiego. Znacznie poprawiła się infrastruktura drogowa i techniczna. Działania te wpłynęły na poprawę jakości życia wielu rodzin.

Z okazji tego wspaniałego Jubileuszu pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową, owocną współpracę z gminą Prochowice. Życzę dalszych sukcesów w dążeniu do wyznaczonych celów. Niech 25 – letnia rocznica działalności stanowi dla Państwa źródło siły i inspiracji do dalszego funkcjonowania.

Ponadto mam nadzieję, że nasza współpraca przez kolejne lata będzie układała się pomyślnie i w miłej atmosferze tak, jak do tej pory.

Z wyrazami szacunku
Alicja Sielicka
Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

List gratulacyjny ZLSSE