Dom w Rynku nr 29


Najstarszy z zachowanych domów mieszkalnych mieści się w rynku pod nr 29 i, jak informuje data wyryta w jego szczytowej partii, został zbudowany w 1588 r. Jego obrys wyraźnie wskazuje, że centralny plac w mieście był w czasach średniowiecza nieco mniejszy. Elewację frontową wieńczy ozdobny szczyt, z kamiennym popiersiem nad górnym gzymsem. W wyższych partiach zachowały się renesansowe, kamienne opaski okien; te w partiach niższych pochodzą z wieku XIX.