ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SOŁTYSÓW I PRZEDSTAWICIELI RAD SOŁECKICH DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (spotkania konsultacyjne odbędzie się w dniach 18.11.2021 r. o godz. 16:00 oraz 25.11.2021 r. godz. 15:30 w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice (Rynek 1, Prochowice – Sala narad).

Równocześnie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w internetowej ankiecie badającej opinie mieszkańców na temat pożądanych kierunków planowania i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Prochowice

Ankieta dostępna pod adresem: https://forms.gle/bq7bUCKfY9UTApET6

Konsultacje_plakat