ZARZĄDZENIE Nr 30/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice (PDF, 370KB)