UWAGA MIESZKAŃCY
Stopnie alarmowe na terenie całego kraju. Premier podpisał zarządzenia.
Wprowadzono stopnie alarmowe BRAVO oraz BRAVO-CRP (obowiązuje do 31 sierpnia 2024r.). Są one sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności – informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Stopień alarmowy BRAVO w Polsce. Co oznacza?
Stopień alarmowy BRAVO oznacza, że należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej nie został wprowadzony stopień ALFA. Ponadto:
• komendant główny Policji, komendant główny Straży Granicznej lub komendant główny Żandarmerii Wojskowej wprowadzają obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy, którzy bezpośrednio realizują zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
• wprowadzane są dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;
• wzmacniana jest  ochrona środków komunikacji publicznej;
• sprawdzane jest funkcjonowanie zasilania awaryjnego;
• personel jest ostrzegany o możliwych formach zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
• należy zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
• sprawdzana i wzmacniana jest ochrona ważnych obiektów publicznych;
• wprowadzany jest zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym;
• sprawdzane są systemy ochrony obiektów ochranianych przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne;
• wprowadzana jest kontrola wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji;
• zamykane i zabezpieczane są nieużywane regularnie budynki i pomieszczenia;
• dokonuje się przeglądu zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Stopień alarmowy BRAVO-CRP w Polsce. Co oznacza?
Stopień alarmowy BRAVO-CRP oznacza, że należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP. Ponadto należy:
• zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;
• wprowadzić całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PROCHOWICE

Zarządzenie nr 57 Prezes Rady Ministrów (Załącznik jest obrazem dokumentu w formie graficznej odwzorowujący dokument oryginalny; PDF, 36,8 KB)

Zarządzenie nr 58 Prezes Rady Ministrów (Załącznik jest obrazem dokumentu w formie graficznej odwzorowujący dokument oryginalny; PDF, 38 KB)

Zarządzenie nr 59 Prezes Rady Ministrów (Załącznik jest obrazem dokumentu w formie graficznej odwzorowujący dokument oryginalny; PDF, 37,8 KB)