Zarządzenie nr 88/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 września 2020r w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z Covid 19 ZARZ 88 2020.