25-04-2024 r. w Sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice zostały wręczone zaświadczenia na podstawie art. 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy /DZ. U. z 2023 r. poz.2408/ Miejska Komisja Wyborcza stwierdziła, że w wyborach, które odbyły się dnia 7 kwietnia 2024 r. PANI ALICJA SIELICKA WYBRANA ZOSTAŁA BURMISTRZEM MIASTA I GMINY PROCHOWICE na podstawie art. 449 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy /DZ. U. z 2023 r. poz. 2408/ Miejska Komisja Wyborcza w Prochowicach stwierdziła, że w wyborach, które odbyły się dnia 7 kwietnia 2024 r.

RADNYMI RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE ZOSTALI :
1. Chmielewska Małgorzata
2. Demczyszak Jan
3. Dorożko Maciej
4. Jędras Marta
5. Kaczyński Łukasz
6. Lasak Katarzyna
7. Leszczyńska Jadwiga
8. Milanowska Karolina
9. Moroz Renata
10. Mosica Grzegorz
11. Piskorowski Paweł
12. Siwoń Sebastian
13. Szczerba Małgorzata
14. Tyfel Agnieszka
15. Zadranowska Agnieszka