Informuję, że w dniu 7 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w sali nr 20 Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach odbędzie się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej Prochowice, na które zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Ustalenie składki na rok 2021
2. Ustalenie planu prac na rok 2021
3. Sprawy różne

W związku ze stanem epidemii informuję, że jest obowiązek noszenia maseczki oraz zachowanie dystansu 2 metrów.

Przewodnicząca Gminnej Spółki Wodnej Prochowice
Alina Pałaszewska