Bezpłatny transport wyborców niepełnosprawnych oraz osób powyżej 60 roku życia w wyborach do Parlamentu Europejskiego w gminie Prochowice

Informujemy, że w celu zapewnienia możliwości udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku, wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun. Zamiar skorzystania z tej formy transportu należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Prochowice do dnia 27 maja 2024 roku do godz. 15.00 wypełniając załączony wniosek lub zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Na podstawie zgłoszenia zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.

 

Zgłoszenie (DOCX, 22kB)