Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice informuje, że Gmina posiada jeszcze w sprzedażny węgiel (groszek, orzech i kostka) przeznaczony dla gospodarstw domowych

Dostarczony węgiel pochodzi z KWK Staszic – Wujek, a jego wartość opałowa wynosi ok. 30 000 kJ/kg.

Dystrybucja węgla prowadzona jest przez Składy Opału zlokalizowane na terenie gminy tj.:
P.H.U. „WĘGLO-PLON-BIS” Lisowice 94;
P. H. U. „SURMET” Sp. c. Lisowice 5a;
P. H. U. „HAMER” Sp.c. ul. Sienkiewicza 29 w Prochowicach.

Cena za 1 tonę nie uległa zmianie i wynosi 1 920,00 zł brutto (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia złotych).

Przed dokonaniem zakupu należy zgłosić się w pok. Nr 1 tut. Urzędu celem załatwienia formalności związanych z jego nabyciem.

Węgiel mogą nabywać również osoby spoza terenu Gminy Prochowice. Nie ma limitu ilościowego.

Sprzedaż do wyczerpania zapasu.