Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236) Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice informuje o przystąpieniu Gminy Prochowice do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.