Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:
1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
oraz
2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
a. o stopniu znacznym lub
b. o stopniu umiarkowanym albo
c. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

W przypadku zainteresowania programem oraz wszelkie uwagi odnośnie chęci realizacji Programu proszę kierować na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach lub telefonicznie 768584387 w godzinach pracy Ośrodka.