PSZOK


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, do którego mieszkańcy mogą oddawać, nieodpłatnie, selektywnie zebrane odpady. Przyjmowane są tam frakcje (czyli rodzaje) śmieci, których nie możemy wyrzucić do pojemnika, czy worka na odpady segregowane pod naszym domem np. zbite talerze, cegły czy pobite lustra.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się w Prochowicach przy ul. Jagiellońskiej (wjazd przez oczyszczalnię ścieków).

PSZOK przyjmuje odpady w dniach:
– poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 8.00 do 14.00,
– wtorek, czwartek w godzinach od 12.00 do 18.00,
– sobota w godzinach od 10.00 do 14.00.

Co można przywieźć do PSZOK-u?

Każdy punkty selektywnej zbiórki ma swój własny regulamin, który należy sprawdzić przed zawiezieniem tam naszych domowych śmieci. Jednak, z założenia można do nich oddać wszystko to co pojawia się jako odpad w standardowym gospodarstwie domowym, czyli: plastik, makulaturę, szkło opakowaniowe, metal, a także odpady zielone np. trawa lub zgrabione liście (z przydomowego ogródka) oraz odpady budowlane z drobnych domowych remontów, takie jak: drewno, cegły i gruz, resztki farby i rozpuszczalników. PSZOK przyjmuje także m.in:
• opony;
• odpady elektroniczne i elektryczne;
• kwasy, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich;
• przeterminowane leki;
• meble i odpady wielkogabarytowe;
• tekstylia, ubrania;
• oleje samochodowe;
• lustra i szkło gospodarcze;
• doniczki, wiadra, skrzynki, miski, zabawki, meble ogrodowe;
• ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki, elementy metalowe;
• lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe.