MIEJSKO GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dane adresowe:
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
tel./76/ 85 84 342 wew. 3 e-mail: a.swirniak@prochowice.com

SKŁAD MGKRPA :
Przewodnicząca: Renata Stępień
Sekretarz: Agnieszka Świrniak
Członkowie: Ewa Żukowska, Ewa Sikora , Daniel Krzeczkowski, Małgorzata Chmielewska, Halina Teluk

Komisja m.in. prowadzi działania kontrolne w zakresie prawidłowości sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Decyzję o obowiązku poddania się leczeniu podejmuje Sąd Rejonowy. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub prokuratora. Pismo do Miejsko Gminnej Komisji z wnioskiem o rozpatrzenie opisanej w nim sprawy można składać osobiście lub przesyłać pod adres Urząd Miasta i Gminy Prochowice, ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice.

Punkt Konsultacyjny ul. Kochanowskiego 32a 59-230 Prochowice

W Punkcie Konsultacyjnym przyjmują:
Psycholog mgr Dorota Hawrysz
• Rejestracja telefoniczna tel. 695812106

Prawnik Henryka Piórkowska – Jurewicz
• Każda środa miesiąca od. 16.00 do 18.00

Terminy posiedzeń Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz plan dyżurów członków MGKRPA w Punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach