Inne zabytki miasta


  • zabytkowy charakter zachowują resztki średniowiecznych murów obronnych wzniesionych w latach 1430-1450 przez Zedlitzów, zniszczone w 1642r. , rozebrane ostatecznie 1821r. Pozostają obecnie w niewielkich fragmentach w południowej części miasta na tyłach domów przy ul. Legnickiej ( na odcinku pomiędzy ul. M.Kopernika a Garbarską).
  • większość kamienic usytuowanych w granicach starego miasta a wzniesionych w XVIII, XIX lub na początku XX wieku posiada wartość zabytkową. Na szczególną uwagę zasługują: dom mieszkalny przy ul. Legnickiej 28 z 3 ćw. XIX w. oraz kamienice przy ulicach: Rynek 6 z 1 poł. XIX w. , Rynek 10 i 11 z 4 ćw. XIX w. , Rynek 12,13,14 z 2 poł. XVIII w., ul. Kochanowskiego 24 z 1910r.
  • kaplica cmentarna , postawiona w miejscu kościoła cmentarnego p.w. św. Ducha w latach 1824-1826 w duchu neogotyku,
  • spichlerz w zespole młyna zbożowego, wzniesiony w 1902r.
  • szkoła, powstała w 1910r. jako szkoła ewangelicka. Okazałemu budynkowi o malowniczej bryle z ryzalitem od frontu i wieżyczką od południa towarzyszyły na zapleczu boisko sportowe i ogród szkolny. Obecnie budynek mieści szkołę podstawową.